UM Cieszyn

Rz. Bobrówka przy ul. Łącznej | przy ul. Brodzińskiego

Uwaga!!! Stan ostrzegawczy i alarmowy są wyłącznie stanami umownymi i mogą być weryfikowane i zmieniane po dokonaniu właściwej analizy pomiarów poziomu wody. Dane nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń lub czynności administracyjnych.
[No canvas support] [No canvas support]

Ostatnie pomiary czujników

Czujnik Data i godzina pomiaru Wartość pomiaru Stan ostrzegawczy Stan alarmowy
Poziom wody w rz. Bobrówka przy ul. Łącznej 2021-12-08 22:00:15 263.4 m n.p.m. 264.5 m n.p.m. 265 m n.p.m.
Poziom wody w rz. Bobrówka przy ul. Brodzińskiego 2021-12-08 22:00:15 272.94 m n.p.m. 274 m n.p.m. 275 m n.p.m.
Intensywność opadu w rz. Bobrówka przy ul. Łącznej 2021-12-08 22:00:15 0 mm/h
Intensywność opadu w rz. Bobrówka przy ul. Brodzińskiego 2021-12-08 22:00:15 0 mm/h
Legenda:
[No canvas support]
[No canvas support]
[No canvas support]
[No canvas support]